კრიტიკული შემთხვევები და ფსიქოსოციალური დახმარება

English
PDF
Download PDF
აღწერა

ონლაინ ტრენინგ-მოდული: კრიტიკული შემთხვევები და ფსიქოსოციალური დახმარება

მოდულის მიზანია, პროფესიონალებს მისცეს ცოდნა შემდეგ საკითხებზე:

  • კრიტიკული შემთხვევების განსხვავებული ტიპები და მათი ზეგავლენა
  • ფსიქოსოციალური დახმარება და მისი დანიშნულება
  • პერსონალისა და მოხალისეების როლი ფსიქოსოციალურ დახმარებაში
Share this page: