ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

English
PDF
Download PDF
Description

Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է հայտնվել այնպիսի իրավիճակում, որտեղ հնարավոր է հանդիպի
ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող մարդու, ով հուզական եւ գործնական աջակցության, այսինքն՝ հոգեբանական
առաջին օգնության կարիք կարող է ունենալ: Ճգնաժամերը տեղի են ունենում անընդհատ։ Երբեմն ճգնաժամերը
փոքր եւ անձնական բնույթ են կրում՝ վերաբերելով միայն մեկ մարդու: Այլ դեպքերում ճգնաժամերը բացասական
ազդեցություն են ունենում մեծ թվով մարդկանց վրա։ Հաշվի չառնելով մասշտաբը՝ մարդիկ հայտնվելով
ճգնաժամի մեջ հնարավոր է ունենան հոգեբանական առաջին օգնության կարիք։ Մեր՝ Կարմիր Խաչի եւ Կարմիր
Մահիկի ընկերությունների անձնակազմի, կամավորների, հումանիտար աշխատողների աշխատանքի բնույթը
մեծացնում է ճգնաժամային իրավիճակում գտնվող մարդկանց հաճախակի հանդիպելու հավանականությունը։

Share this page: