შენ ჩემი გმირი ხარ – ბავშვები და COVID-19

English
PDF
Download PDF
აღწერა

ეს წიგნი შეიქმნა როგორც უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი კომიტეტის და საგანგებო ვითარებაში ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ფსიქოლოგიური დახმარების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის (IASC MHPSS RG) მიერ განხორციელებული პროექტი, რომელსაც მხარს უჭერდნენ IASC MHPSS RG-ის წევრი უწყებების წარმომადგენელი საერთაშორისო, რეგიონული და ადგილობრივი ექსპერტები, მშობლები, აღმზრდელები, მასწავლებლები და ბავშები 104 ქვეყანაში. გლობალური კვლევა ჩატარდა არაბულ, ინგლისურ, იტალიურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე და მიზნად ისახავდა კოვიდ-19-ის აფეთქების დროს ბავშვების ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა და ფსიქო-სოციალური საჭიროებების შეფასებას.

კვლევის შედეგების საფუძველზე, განისაზღვრა თემები, რომლებზეც იქნებოდა საუბარი წიგნში მოთხრობილ ამბებში. წიგნი, მოყოლილ ამბებად გავრცელდა კოვიდ-19-ით დაზარალებულ სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ ბავშვებს შორის.

Share this page: