ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება

აღწერა

 

ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება ველზე მომუშავე პერსონალისთვის.
მასალა გამოიყენება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ ორგანიზებული ტრენინგების ფარგლებში და წარმოადგენს მოხალისეებისა და ჯანდაცვის მუშაკებისთვის პრაქტიკულ დამხმარე მასალას.
პრეზენტაციას უძღვება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ფსიქოლოგი, ელენე რეხვიაშვილი.

Share this page: