ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება

English
PDF
Download PDF
აღწერა

ონლაინ ტრენინგის მოკლე კურსი ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების შესახებ:

ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება – ეს არის:
უნარები და ცოდნა, რომელთა გამოყენებაც შეიძლება დისტრესში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად.
გზა, დაეხმარო ადამიანებს, რათა თავი მშვიდად იგრძნონ დაგაუკლავდნენ რთულ სიტუაციებს.

Share this page: