ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება ვაქცინის მიუღებლობის დროს

English
PDF
Download PDF
აღწერა

რა არის ვაქცინაციის მიუღებლობა:

ჯანმო ვაქცინის მიუღებლობას განსაზღვრავს, როგორც „მოტივაციურ მდგომარეობას – კონფლიქტურად ან ოპოზიციურად იყო განწყობილი ვაქცინის გაკეთების მიმართ.“

ვაქცინის მიუღებლობა, შესაძლოა, გამოვლინდეს, როგორც „ვაქცინის გაკეთების დროში გადავადება ან მასზე სრულებით უარის თქმა, მიუხედავად ვაქცინაციის სერვისის არსებობისა“.

Share this page: