ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება

English
PDF
Download PDF
აღწერა

ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება არის საჭირო და გამოსადეგი საშუალება ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებში მომუშავე პერსონალისა და მოხალისეებისთვის, რომ დაეხმარონ ადამიანებს, ვინც შოკურ და კრიზისულ მდგომარეობაში იმყოფებიან.

Share this page: