სტრესი და მისი დაძლევა

English
PDF
Download PDF
აღწერა

ონლაინ ტრენინგ-მოდული  – სტრესი და მისი დაძლევა.

განიხილება შემდეგი საკითხები:

  •  სტრესი და გავრცელებული რეაქციები სტრესზე
  • განსხვავება ნორმალურ და ექსტრემალურ სტრესს შორის
  • სტრესის დაძლევის მექანიზმები – როგორ შეიძლება ისინი დაგვეხმაროს
  • როდის მივმართოთ პროფესიონალის დახმარებას
Share this page: