სტრესი ბავშვებში

English
PDF
Download PDF
აღწერა

უფროსების მსგავსად, ბავშვებიც რეაგირებენ სტრესზე, ამიტომ, თუ ბავშვმა გადაიტანა სტრესული შემთხვევა ან კრიზისული სიტუაცია, მას სჭირდება დახმარება/თანადგომა.
ბროშურაში ახსნილია, თუ როგორ რეაგირებენ ბავშვები სტრესსა და კრიზისულ სიტუაციაზე. აგრეთვე ახსნილია, თუ როგორ ეხმარებიან ბავშვებს მათზე მზრუნველი ადამიანები, მშობლები, ახლობლები, მასწავლებლები და სხვ.

Share this page: