სოციალური სტიგმა და სტრესის მართვა

English
PDF
Download PDF
აღწერა

სოციალური სტიგმა აღმოცენდება, როდესაც დაავადება ასოცირდება კონკრეტულ პოპულაციასთან (მაგ., ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შემთხვევაში, აზიური წარმომავლობის პირები).

Share this page: