სატელეფონო მხარდაჭერა

English
PDF
Download PDF
აღწერა

ზოგჯერ აუცილებელია სატელეფონო მხარდაჭერა, კონტაქტის დამყარება. აქ წარმოდგენილია რამდენიმე რჩევა სატელეფონო მხარდამჭერი კონტაქტის, ცხელ ხაზზე მუშაობის ან ინტერნეტმხარდაჭერის თაობაზე.

დაიხსომეთ, რომ აუცილებელია იმ ადამიანის რეალურ სიტუაციასთან შეგუება, რომელსაც უწევთ დახმარებას. ეს სიტუაცია განსხვავებული იქნება სხვადასხვა ინდივიდის შემთხვევაში.

Share this page: