თემზე დაფუძნებული ფსიქოლოგიური დახმარება

English
PDF
Download PDF
აღწერა

მოკლე სატრენინგო მოდული: თემზე დაფუძნებული ფსიქოლოგიური დახმარება

მასალა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • თემის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა
  • სტრესი თემში და მისი გამძლეობა
  • თემზე დაფუძნებული ფსიქოლოგიური დახმარება
Share this page: