ეფექტური კომუნიკაცია

English
PDF
Download PDF
აღწერა

მოკლე ონლაინ ტრენინგის მოდული ეფექტურ კომუნიკაციაზე ფსიქოლოგიური პირველი დახმარების დროს.

ფსიქოლოგიური პირველი დახმარება – PFA – ეს არის:
• დაზარალებულისთვის კომფორტის შექმნა, მათი დახმარება,
თავი იგრძნონ მშვიდად და უსაფრთხოდ
• საჭიროებების დაკმაყოფილება
• დაცვა დამატებითი ზიანისგან
• ემოციური მხარდაჭერის აღმოჩენა
• ბაზისური საჭიროებების დაკმაყოფილება: საკვები, წყალი,
პლედი, თავშესაფარი
• ინფორმაციის მიწოდება ხელმისაწვდომი სერვისებისა და
სოციალური დახმარების შესახებ

Share this page: