სტრესი

English
PDF
Download PDF
აღწერა

 

ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც აღმოჩნდება კრიზისულ სიტუაციაში, შესაძლოა, განუვითარდეს სტრესი, რასაც თან ახლავს უსიამოვნო რეაქციები.
წინამდებარე ბროშურა შეიცავს ინფორმაციას სტრესზე რეაქციებისა და მისი დაძლევის გზების შესახებ.

Share this page: