დანაკარგით გამოწვეული სტრესი და მასთან გამკლავება

აღწერა

 

დანაკარგით გამოწვეული სტრესი და მასთან გამკლავება – პრაქტიკული რეკომენდაციები ველზე მომუშავე პერსონალისთვის.
მასალა გამოიყენება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ ორგანიზებული ტრენინგების ფარგლებში და წარმოადგენს მოხალისეებისა და ჯანდაცვის მუშაკებისთვის დამხმარე მასალას.
პრეზენტაციას უძღვება საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ფსიქოლოგი, ანა პაპავა.

Share this page: